Łódzkie przygotowane na sytuacje kryzysowe

0

W czwartek (19 lutego) na terenie całego województwa łódzkiego przeprowadzony został trening systemu wykrywania i alarmowania. Z tej okazji Społeczna Akademia przygotowała podstawowe informacje na temat działania systemu alarmowania

Działanie systemu

W polskich miastach zainstalowano syreny alarmowe objęte centralnym systemem kierowania. Oznacza to, że z jednego centralnego miejsca kierowania zespół zarządzania kryzysowego czy też sztab kryzysowy może ogłosić alarm w całym województwie a nawet w całym kraju. Sprawność poszczególnych elementów systemu zapewnia połączenie radiowe i kablowe.

System wykrywania skażeń i alarmowania

Na wypadek zagrożeń czasu wojny oraz w celu ostrzegania ludności o możliwości wystąpienia zdarzeń kryzysowych, o zaistniałych bądź spodziewanych katastrofach czy awariach przemysłowych, w Polsce utrzymuje się system wykrywania skażeń i alarmowania. Ostrzeganie, alarmowanie i uprzedzanie o zagrożeniu jest wezwaniem do przyjęcia ustalonego wcześniej sposobu zachowania się ludności w rejonie zagrożenia.

Rodzaje alarmów:

-Alarm Powietrzny (Ciągły, modulowany   dźwięk syreny w okresie jednej minuty

Następujące po sobie   sekwencje długich   dźwięków sygnałów   dźwiękowych pojazdów,   gwizdków, trąbek lub   innych przyrządów na   sprężone powietrze w   stosunku 3:1; w   przybliżeniu 3 sekundy dźwięku oraz 1 sekunda przerwy odwołanie alarmu dźwięk ciągły trwający 3 minuty)

-Alarm o skażeniach (Przerywany modulowany dźwięk syreny- Sekwencja krótkich sygnałów wydawanych  sygnałem dźwiękowym   pojazdu lub innym podobnym urządzeniem   lub też uderzenia   metalem czy też innym   przedmiotem w stosunku 1:1, w przybliżeniu 1 sekunda wydawania  dźwięku oraz 1 sekunda przerwy odwołanie dźwięk ciągły trwający 3 minuty

Zasady zachowania się po ogłoszeniu alarmu

Ogłoszenie alarmu wywołuje niepewność, a nawet lęk. Należy zachować spokój. Procedury obowiązujące w czasie ewakuacji związanej z zagrożeniem pożarowym dotyczą także innych zagrożeń (ulatniania się gazu, niebezpieczeństwa eksplozji itp.). Aby zapobiec panice, należy unikać powtarzania niesprawdzonych informacji pochodzących z niepewnych, przypadkowych źródeł, myśleć racjonalnie, działać stanowczo i nie ulegać presji grupy. Często wystarczy krótka wymiana poglądów i chwila refleksji, by wyciągnąć odpowiednie wnioski i zorganizować dalsze postępowanie.

Odwoływanie alarmu

Po usłyszeniu sygnału odwołania alarmu należy: -podjąć działania wskazane przez służby ochronne ostrożnie opuścić ukrycie, omijając wszelkie podejrzane przedmioty (zasobniki, kasety, pojemniki, zbiorniki, torby), kałuże, plamy i zagłębienia terenu przemieszczając się, warto korzystać z indywidualnych środków ochrony, chyba że komunikaty służb ochronnych zezwolą na ich nieużywanie. Nieuzasadnione wszczynanie alarmu jest nieetyczne. Podobnie jak w wypadku nieuzasadnionego wzywania pogotowia ratunkowego, policji czy straży pożarnej – grozi za nie kara..

Artykuł opracował członek SHDK Piotr Kociemba

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here