Stowarzyszenie Demokratyczne: Królewiec europejski, nie rosyjski!

2

Saint Basil's Cathedral, Wikimedia Commons Autor Godot13Stowarzyszenie Demokratyczne 1937 apeluje o możliwie najszybsze przeprowadzenie plebiscytu na terenie obwodu kaliningradzkiego mającego na celu ustalenie czy mieszkańcy tego terytorium nadal chcą, by zamieszkiwana przez nich eksklawa przynależała do Federacji Rosyjskiej, czy też wolą utworzyć na jej terytorium własne, niepodległe państwo, które w przyszłości mogłoby stać się samodzielnym członkiem Unii Europejskiej i struktur NATO.

Uzasadnieniem takiego stanu rzeczy jest powszechna akceptacja władz Rosji wobec organizowania regionalnych referendów, w których mieszkańcy sami decydują o przynależności państwowej terytoriów, które zamieszkują.

Co więcej, historia ziem królewieckich sama wskazuje na odwieczną przynależność tego obszaru przede wszystkim do trzech kręgów kulturowych: polskiego, niemieckiego i litewskiego. Dopiero agresywna polityka osadnicza ZSRR po II wojnie światowej doprowadziła do częściowej zmiany jej pierwotnego charakteru.

Stowarzyszenie Demokratyczne odnotowuje tym samym, że w Rosji mieszkają liczne mniejszości narodowe i etniczne, stanowiące blisko 20% ludności tego kraju. Tym samym, w myśl wyznawanej przez władze w Moskwie polityki samostanowienia narodów nawet wbrew państwowej konstytucji, Stowarzyszenie radzi uważniej przyjrzeć się przyszłości innych spornych terytoriów tego państwa. W samej Europie są to chociażby: Iwangorod, Republika Karelii czy okręg pytałowski.

 

Wszelkich dalszych informacji udziela:

Paweł Rogaliński
Rzecznik Prasowy Stowarzyszenia Demokratycznego 1937
www.sd1937.org.pl
e-mail: [email protected]

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here