Jak jesteśmy manipulowani? (cz. 6) – implikacje

1
Ciekawą formą perswazyjnego ułożenia zdania jest implikacja. Buduje się ją poprzez użycie takich spójników jak: i, oraz. Przykładem tego typu wypowiedzi może być wypowiedź skierowana na przykład do Polonii: Wszyscy mówimy po polsku i chcemy, by w Londynie stanął kolejny pomnik Chopina. Jak nietrudno zauważyć, pierwsza część skierowanego do tłumu zdania jest prawdziwa i odbiorcy się z nią zgadzają. Drugi człon jest już w swej istocie próbą subtelnego narzucenia własnego zdania[1]. Mimo to treść całej wypowiedzi jest nieświadomie akceptowana przez słuchaczy. Podobny efekt politycy uzyskują przy użyciu słów: w trakcie, podczas, oraz zależności: im… tym…, np. Im bardziej zagłębimy się w politykę naszego kraju, tym większą czujemy chęć odsunięcia od władzy nieobliczalnego pana Kowalskiego lub: W trakcie oglądania debaty telewizyjnej z udziałem prezesa Nowaka, widzowie w pełni sobie uświadomią, że jego wizja kraju jest słuszna. Jeszcze bardziej skutecznymi zabiegami są: implikowana jednoczesność (która wykorzystuje spójnik i), implikowane wynikanie (używające słów: sprawi, wywoła, spowoduje, pozwoli) oraz tzw. równoważnik kompleksowy (oznacza, że…)[2]. Dodatkowo, bardziej neutralne znaczenie (mające na celu zamaskowanie przekazu na poziomie świadomym) ma forma bezosobowa (a więc np. można, a nie: możecie), niźli ta w pierwszej osobie liczby pojedynczej bądź mnogiej, np. Można nie chcieć iść na wybory i jednocześnie dopuszczać ewentualność zagłosowania na pana Nowaka, bądź: Przeczytanie choć jednego artykułu pana Kowalskiego zazwyczaj powoduje chęć zagłosowania na niego w wyborach. Przykładem równoważnika kompleksowego może być natomiast zdanie: To, że przyszli Państwo na spotkanie ze mną oznacza, że zainteresuje Państwa również moja nowa książka. Jak widać na powyższym przykładzie, czasem nie da się uniknąć użycia formy osobowej[3].
Kup moją książkę pt. "Jak politycy nami manipulują":
– "Jak politycy nami manipulują? Cz. 1: Zakazane techniki"
– "Jak politycy nami manipulują? Cz. 2: Przemowy w praktyce"


[2] http://www.technikinlp.pl/perswazja-implikacje.html, 14.11.2010.

[3] A. Batko, Sztuka perswazji…, op.cit, ss. 76-79.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here