Francuska lewica z nowym pomysłem na siebie

0
Wikimedia Commons

1 lipca 2017 roku we Francji ogłoszone zostanie powstanie nowego ruchu obywatelskiego, na czele którego stanie Benoît Hamon. Celem nowego ruchu będzie zjednoczenie francuskich środowisk postępowych, co oznacza, że każdy postępowiec – bez względu na przynależność lub brak przynależności partyjnej – będzie mógł dołączyć i wspólnie budować przyszłość Francji.

Postulaty ruchu oparte zostaną na programie prezydenckim Hamona i propozycjach osób, które to zaangażują się w budowę nowego ruchu. Oznacza to, iż ruch będzie kładł nacisk na sprawy społeczne, socjalne oraz ekologiczne, a także dążył do większego udziału francuskiego społeczeństwa obywatelskiego w życiu politycznym i społecznym kraju. Sam ruch opierać się będzie na ideach wolności, równości oraz solidarności, a także laickości oraz otwartości i transparentności.

Może pojawić się pytanie: dlaczego nie odbudować francuskich środowisk pod sztandarem Partii Socjalistycznej? Odpowiedź jest prosta. Partia ta nie jest i przez długi czas nie będzie w stanie zrobić nawet jednego kroku w tym kierunku, ponieważ duża część postępowych aktywistów i działaczy miejskich nie ufa partii, z której wywodził się poprzedni prezydent, Francois Hollande, a także Manuel Valls, który to wraz z Hollande’m zdecydował się na gospodarczy skręt w prawo – tym samym niszcząc zaufanie Francuzów i Francuzek, którzy to głosowali na tę partię ze względu na jej prospołeczny i proobywatelski program. Natomiast obecny stan PS jest tragiczny po tym, jak w trakcie kampanii prezydenckiej wielu polityków z prawego skrzydła partii wbiło nóż w plecy Hamona, co doprowadziło nie tylko do storpedowania jego kampanii, lecz również destabilizacji samej Partii Socjalistycznej.

Obecnie partia ta jest wewnętrznie rozbita i niezdolna do podjęcia się zadania odbudowy środowisk postępowych we Francji. Natomiast Benoît Hamon jest człowiekiem, który wielokrotnie udowodnił, iż jest człowiekiem ludu francuskiego (m.in. odchodząc z rządu po skręcie w prawo zainicjowanym przez Hollande’a i Vallsa). Ponadto odbudowa środowisk wymaga zaufania, którym PS już się nie cieszy, natomiast Hamon już tak.

Warto też dodać, że niemożliwym byłoby zaangażowanie osób, które związane są z innymi partiami postępowymi, w budowę i działanie pod sztandarem jednej partii. Tym samym oznaczałoby to brak możliwości porozumienia, bez którego nie da się odbudować francuskich środowisk postępowych, co automatycznie skazałoby całe przedsięwzięcie na klęskę. Dlatego też podjęta została decyzja o założeniu nowego ruchu na francuskiej scenie politycznej, dzięki któremu będzie możliwość dojścia do porozumienia i swobodnego działania bez konieczności podporządkowywania się jednej partii. Dzięki temu też będzie możliwe obudowanie środowisk postępowych, które to zjednoczone mają szansę stać się realną siłą we Francji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here