Dwie książki Krystyny Cel: „Literackie sukcesy Nike” i „W kręgu świętokrzyskich pisarzy”

0

…polecam dziś do „spokojnego” przeczytania i zapoznania się podczas jesiennych wieczorów.

Obie książki czyta się z wielkim zainteresowaniem, mimo iż są z pogranicza „literatury i dokumentu”. Niewątpliwie wartością pierwszej jest wskazanie na rolę, jaką odgrywa w naszej współczesnej literaturze nagroda Nike; drugiej – środowisko świętokrzyskich pisarzy!  (Krystyna Cel, ur. w Kielcach – jest aktywną członkinią tego środowiska). Nota bene – dziś chyba w ogóle najbardziej dynamicznego, obok warszawskiego, lubelskiego i wrocławskiego – środowiska ZLP w kraju!

Autorka już wcześniej dała się poznać poprzez siedem ciekawych tomików poetyckich!

W roku 2003r. opublikowała również zbiór esejów „Tajemnice przeżyć nieuchwytnych”, a w roku 2011 ukazała się Jej książka (też zbiór eseistyczny): ”Między dawnymi a młodszymi laty” oraz tom „Wobec tajemnicy istnienia” (jest to portret literacki Benedykta Kozieła).

Do Jej krytyczno-literackich kompetencji przekonały mnie także dwa inne, wcześniej napisane i wydane „Portrety literackie”: Jana Chruślińskiego i Stanisława Nyczaja.

O Janie Chruślińskim pisałem już kilkakrotnie na łamach PD; w ostatnich latach zabłysnął on kilkoma znakomitymi powieściami, a przede wszystkim – „Starość zaczęła się wczoraj” „Złapcie go!”(o tematyce wojskowej). Niedawno ukazała się Jego OPOWIEŚĆ KOLARSKA – „Wygrać z samym sobą”!

Stanisław Nyczaj zaś, to nieoceniony – niezależnie od Jego bogatego dorobku poetyckiego i prozatorskiego – prezes kieleckiego Oddziału ZLP, także współzałożyciel oficyny wydawniczej „STON2” i od lat redaktor bardzo pięknie wydawanego „Świętokrzyskiego Kwartalnika Kulturalnego”.

Jeśli chodzi o „Literackie sukcesy Nike” –  jest to książka o polskim „Noblu”, bo za taką uznaje się  (SŁUSZNIE!) nagrodę „Nike”, zainicjowaną przez Gazetę Wyborczą i Fundację „Angora”.

To naprawdę ważna książka (prezentuje publikacje uhonorowane tą ważną nagrodą literacką), która stała się WIELKIM sukcesem czytelniczym! Największą zaletą publikacji Krystyny Cel jest ukazanie  współczesnej literatury polskiej z jej najbardziej wartościowej strony.

Przypomnę, że nagroda NIKE powstała w 1997r. I od tamtej pory przyznawana jest corocznie najlepszej książce roku poprzedniego (wręczana zawsze w pierwszą niedzielę października).

Przypomnę też, że nagroda ta daje szansę promocji wszystkim  gatunkom literackim – od poezji, poprzez dramaturgię także autobiografiom i esejom, aż do pamiętników!

Przyznawana jest książkom charakteryzującym się – jak to celnie sformułował we wstępie  Stanisław Nyczaj – POGŁĘBIONĄ HUMANISTYKĄ O WYBITNYCH WALORACH LITERACKICH!

Cóż jeszcze do tego dodać, może tylko to, że prezentuje (trafnie i udanie) wszystkie dotychczas przyznane  nagrody od roku 1997 do 2020:

Wiesława Myśliwskiego, Czesława Miłosza, Stanisława Barańczaka, Tadeusza Różewicza, Jerzego Pilcha, Janiny Olczak-Ronikier, Jarosława Marka Rymkiewicza, Wojciecha Kuczoka, Andrzeja Stasiuka, Doroty Masłowskiej, Olgi Tokarczuk (naszej „najmłodszej” Noblistki, która podobnie jak Czesław Miłosz, aż dwukrotnie była laureatką „Nike”); a ponadto Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, Tadeusza Słobodzianka, Mariana Pilota – Pióropusza, Marka Bińczyka, Karola Modzelewskiego,  Bronki Nowickiej, Cezarego Łazarewicza, Marcina Wichy, Mariusza Szczygła i Radka Raka!

Krystyna Cel: Literackie sukcesy NIKE, Oficyna Wydawnicza „STON2”, s. 158, br., Kielce 2021

Krystyna Cel: W kręgu świętokrzyskich pisarzy (i nie tylko), Oficyna Wydawnicza „STON2”, s. 148, br., Kielce 2020

Poprzedni artykułW stronę oceanów. Rzecz o Jerzym Porębskim (Epitafium dla przyjaciela)
Następny artykułBundesliga: Nowi trenerzy…
Karol Czejarek
Karol Czejarek, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa; magister filologii germańskiej, tłumacz przysięgły z języka niemieckiego; członek Związku Literatów Polskich; profesor nadzwyczajny b. Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, wieloletni adiunkt - kierownik po. Zakładu Kulturoznawstwa Stosowanego w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego; nauczyciel mianowany j. niemieckiego w szkołach średnich; przedstawiciel stowarzyszenia „ost-west-forum Gut Goedelitz” w Warszawie. Inicjator i redaktor (wspólnie m.in. z Tomaszem Pszczółkowskim), Biografii polsko-niemieckich pt. „Historia pamięcią pisana”, „Polska między Niemcami a Rosją” oraz Redaktor „Dzieł zebranych Hansa Hellmuta Kirsta”. Autor książek: „Nazizm, wojna i III Rzesza w powieściach Hansa Hellmuta Kirsta”, monografii o Annie Seghers, antologii niemieckich pisarzy wojennych pt. „Sonata wiosenna”, gramatyki niemieckiej „Dla ciebie” (wspólnie z Joanną Słocińską), oraz spolszczenia (z synem Hubertem) „Collins German Grammar” i „Collins Verb Tables” (przy współudziale Ewy Piotrkiewicz-Karmowskiej). Współautor publikacji „Polen – Land und Leute” oraz albumów „Polska” i „Szczecin”. Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji nt. „Praw człowieka” w Sejmie RP Przełożył z j. niemieckiego m.in. Georga Heyma, Guentera Kunerta, Hansa Hellmuta Kirsta, Hansa Walldorfa, Christy Grasmeyer, Heinera Muellera. Wykładał m.in. Historię literatury niemieckiej, Metody nauczania j. obcych, Problematyka UE i Globalizacji oraz prowadził ćwiczenia m.in. ze sztuki tłumaczenia i znajomości praktycznej j. niemieckiego. Również (na UW, jak i AH w Pułtusku) – seminarium magisterskie. Autor licznych artykułów i recenzji; aktualnie zastępca red. nacz. Przeglądu Dziennikarskiego. Przed rokiem 1990 – m.in. kierownik księgarni, sekretarz Szczecińskiego Towarzystwa Kultury, dyr. Wydziału Kultury PWRN w Szczecinie; dyrektor Centralnego Ośrodka Metodyki Upowszechniania Kultury, dyr. Departamentu plastyki w Ministerstwie Kultury i Sztuki, dyr. Wydziału Kultury Urzędu m.st. Warszawy i Dyr. dep. Książki MKiS.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here