Dialog kultur. Studia nad literaturą, kulturą i historią (Prace ofiarowane Prof. Tomaszowi G. Pszczółkowskiemu z okazji 65. urodzin)

0

Ta wspaniała książka została wydana przez Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego pod redakcją ANNY WARAKOMSKIEJ, ANNY GÓRAJEK, MICHAŁA JAMIOŁKOWSKIEGO i ANNY DAMIĘCKIEJ-WÓJCIK.

Co prawda ukazała się już dwa lata temu, ale potrzebowałem trochę czasu, aby z wszystkimi tekstami zawartymi w niej dokładnie się zapoznać i aby tę pożyteczną (pod wieloma względami) książkę PT Czytelnikom „Przeglądu Dziennikarskiego” zarekomendować. Przede wszystkim tym, którzy interesują się Polską i Niemcami, literaturą i kulturą naszego zachodniego sąsiada, a także wzajemnymi stosunkami w historii naszych narodów i społeczeństw. To główna wartość publikacji! I dlatego o niej piszę.

Z prof. Pszczółkowskim przeprowadzałem już kiedyś rozmowę na łamach naszego pisma. Jest więc osobą znaną PT Czytelnikom jako wybitny germanista i politolog! Mam z Nim wspólne książki, m.in. Biografie polsko-niemieckie – 2 obszerne tomy – zatytułowane „Historia pamięcią pisana”, o których na tych łamach też już zostało wiele powiedziane. Jednak tym razem mamy książkę zadedykowaną Jemu z okazji Jego Jubileuszu. W pełni zasłużył na to wyróżnienie, a wydawanie takich publikacji jest dobrą tradycją, zresztą nie tylko Uniwersytetu Warszawskiego.

Swoje najnowsze prace (artykuły) dedykują w książce, m.in.

Helmut Wagner z Berlina,

Adam Koseski, b. rektor Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku,

Gabriele Czech z Magdeburga,

Józef Wiktorowicz i Lech Kolago, b. dyrektorzy Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego,

Wolfgang Schramm i Katarzyna Grzywka z Warszawy,

Krzysztof A. Kuczyński z Łodzi,

Felicitas Söhner z Ulm i

Dariusz Wojtaszyn z Wrocławia

(WSZYSCY W/W SĄ PROFESORAMI, bądź DOKTORAMI HABILITOWANYMI, jak m.in.

Anna Górajek, Anna Warakomska (obecnie prof. UW), czy Michał Jamiołkowski, który wkrótce będzie „habilitowanym”).

Także i niżej podpisany napisał dla uczczenia Jubilata artykuł o „Sztuce tłumaczenia”, którego tytuł brzmi:

„Literarische Übersetzung. Definition und Stil und Übersetzer als Beruf”.

Książka „Dialog kultur” jest wyrazem uznania dla wieloletniej pracy badawczej profesora Pszczółkowskiego (również ZA JEGO WIELOLETNIE ZANGAŻOWANIE DYDAKTYCZNE I ORGANIZACYJNE w życie społeczności akademickiej).

Profesor Pszczółkowski – przypomnę – studiował germanistykę w latach 1969-1974 na ówczesnym jeszcze Wydziale Filologii Obcych; doktorat obronił w 1985 r., zaś habilitację w zakresie nauk o polityce osiągnął na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW w roku 1997.

Jego zainteresowania naukowe skupiły się przede wszystkim na historii i kulturze Niemiec, a jej główną osią jest komparatystyka kulturowa, czyli uchwycenie podobieństw i różnic pomiędzy Polakami a Niemcami w odniesieniu do tych samych fenomenów – języka, literatury, wydarzeń historycznych, faktów politycznych i społecznych.

I w tym miejscu powiem coś absolutnie prywatnego (zdecydowanie, głośno i publicznie), ponieważ od wielu lat znam Profesora i szanuję Jego dorobek naukowy. Jest Człowiekiem absolutnie lojalnym we współpracy, uczciwym i prawym! (Co nie zawsze zdarza się ludziom przez wiele lat współpracującym ze sobą i nie jest „typowym” dla środowiska akademickiego, gdy w grę wchodzi kariera, stanowiska, awanse itd. itp.)

Ale wracam do książki. Zawiera ona merytoryczne wprowadzenie redaktorów, spośród których prym wiodła Anna Warakomska! (Dziękuję Jej za to). Książka jest dwujęzyczna, nie w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale zawiera artykuły pisane w języku niemieckim i polskim. Zawiera również wykaz publikacji (warto zajrzeć w „ogrom” dorobku profesora i sięgnąć na nowo po wiele Jego pozycji, gdyż nic nie straciły na aktualności, jak np. książka „Ordoliberalizm. Społeczno – polityczna doktryna neoliberalizmu w RFN” czy „Deutsche und polnische Kultur im kulturwissenschaftlichen Vergleich”.

Zawiera też listę wypromowanych doktorów pod kierunkiem profesora, jak również INTERESUJĄCĄ „Tabulę gratulatoria”!

Jeśli chodzi o artykuły, to polecam wszystkie wymienionych wyżej autorów – profesorów z Polski i Niemiec, a ponadto – szczerze – niżej wymienione, których tytuły mówią o ich treści:

Małgorzata Marcinkowska-Urban: Wysiedleni w świetle polskiej i niemieckiej polityki, polityków, naukowców;

Joanna Andrychowicz-Skrzeba: Dialog polityków na płaszczyźnie polsko-niemieckiej w latach 1989-2011 z uwzględnieniem aspektów edukacji i polityki historycznej;

Irena Światłowska: Między Starym a Nowym Światem. Amerykański epizod w biografii Klausa Manna;

Dialog Kultur. Studia nad literaturą, kulturą i historią. Prace ofiarowane Profesorowi Tomaszowi G. Pszczółkowskiemu, pod redakcją: Anny Warakomskiej, Anny Górajek, Michała Jamiołkowskiego, Anny Damięckiej-Wójcik. S. 874, twarda oprawa, Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016

Poprzedni artykułNajdziwniejsze wybory prezydenckie w historii USA
Następny artykułEdward Kmieć – Polak, który przeżył atak na Pearl Harbor
Karol Czejarek
Karol Czejarek, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa; magister filologii germańskiej, tłumacz przysięgły z języka niemieckiego; członek Związku Literatów Polskich; profesor nadzwyczajny b. Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, wieloletni adiunkt - kierownik po. Zakładu Kulturoznawstwa Stosowanego w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego; nauczyciel mianowany j. niemieckiego w szkołach średnich; przedstawiciel stowarzyszenia „ost-west-forum Gut Goedelitz” w Warszawie. Inicjator i redaktor (wspólnie m.in. z Tomaszem Pszczółkowskim), Biografii polsko-niemieckich pt. „Historia pamięcią pisana”, „Polska między Niemcami a Rosją” oraz Redaktor „Dzieł zebranych Hansa Hellmuta Kirsta”. Autor książek: „Nazizm, wojna i III Rzesza w powieściach Hansa Hellmuta Kirsta”, monografii o Annie Seghers, antologii niemieckich pisarzy wojennych pt. „Sonata wiosenna”, gramatyki niemieckiej „Dla ciebie” (wspólnie z Joanną Słocińską), oraz spolszczenia (z synem Hubertem) „Collins German Grammar” i „Collins Verb Tables” (przy współudziale Ewy Piotrkiewicz-Karmowskiej). Współautor publikacji „Polen – Land und Leute” oraz albumów „Polska” i „Szczecin”. Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji nt. „Praw człowieka” w Sejmie RP Przełożył z j. niemieckiego m.in. Georga Heyma, Guentera Kunerta, Hansa Hellmuta Kirsta, Hansa Walldorfa, Christy Grasmeyer, Heinera Muellera. Wykładał m.in. Historię literatury niemieckiej, Metody nauczania j. obcych, Problematyka UE i Globalizacji oraz prowadził ćwiczenia m.in. ze sztuki tłumaczenia i znajomości praktycznej j. niemieckiego. Również (na UW, jak i AH w Pułtusku) – seminarium magisterskie. Autor licznych artykułów i recenzji; aktualnie zastępca red. nacz. Przeglądu Dziennikarskiego. Przed rokiem 1990 – m.in. kierownik księgarni, sekretarz Szczecińskiego Towarzystwa Kultury, dyr. Wydziału Kultury PWRN w Szczecinie; dyrektor Centralnego Ośrodka Metodyki Upowszechniania Kultury, dyr. Departamentu plastyki w Ministerstwie Kultury i Sztuki, dyr. Wydziału Kultury Urzędu m.st. Warszawy i Dyr. dep. Książki MKiS.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here