Akcja "Wyjdź z Cienia" – stowarzyszenie 'Senne Marzenie' publikuje dramatyczny raport!

0

Ponad 22 tysiące złotych – tyle wynosi wartość zakończonego właśnie projektu „Wyjdź z cienia”, w ramach którego udzielano bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych. Skorzystało z nich blisko 400 beneficjentów z całej Polski!

Doświadczanie przemocy domowej jest złożonym problemem i często do wyjścia z przemocy potrzebna jest pomoc innych osób, a nawet wsparcie wielu służb. W sytuacji, w której doświadczamy jakiejkolwiek formy przemocy, wskazana jest pomoc z zewnątrz, która pomoże podjąć działania służące ochronie. Ta pomoc może przyjść ze strony przedstawicieli różnych służb – psychologa, prawnika, policjanta, lekarza, pracownika socjalnego. Czasem potrzebni są oni wszyscy naraz. Pomoc psychologiczna wspiera ścieżkę wychodzenia z przemocy. Pomoc prawna pozwala postawić sprawcy granice prawne, które uniemożliwią jej kontynuowanie. „Senne Marzenie” – jako świadoma narastającego problemu organizacja – w maju 2013 roku powołało do życia Centrum Praw Kobiet.SM.

Centrum Praw Kobiet „Senne Marzenie” powstało jako podrzędna placówka Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Senne Marzenie”. Od ponad 2 lat realizujemy zadania w szeroko pojętym zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i edukacji w tym obszarze. Dokładnie 1 maja 2013 ruszyliśmy z akcją „Wyjdź z cienia”, której celem jest pomoc kobietom bitym, poniżanym i wykorzystywanym. Do współpracy zaprosiliśmy blisko 40 partnerów strategicznych, 15 adwokatów i 8 psychologów z różnych stron Polski. Wartość 2-letniego okresu programowania projektu wyniosła 22 920, 00 złotych.

projektPrzemoc w rodzinie jest zjawiskiem szczególnie negatywnym w naszym społeczeństwie. Ciągle pozostaje niedostatecznie rozpoznane oraz kryje się za innymi patologiami o charakterze społecznym, które mają też na nie przemożny wpływ. Bezrobocie, frustracja i alkoholizm to znakomite pożywki do przekroczenia granicy przemocy, tak samo zresztą jak i nadmierny stres oraz życie w biegu. Przemoc domowa jest zjawiskiem o niejednorodnym charakterze, może występować całymi latami lub też zupełnie incydentalnie. Na żadną jednak formę przemocy nie ma usprawiedliwienia – podkreśla Katarzyna Jasińska, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Senne Marzenie”.

– Na dzień dzisiejszy z akcji skorzystało 374 beneficjentów (35%- woj. mazowieckie; 26%-woj.świętokrzyskie). W sumie nasi specjaliści udzielili 445 porad prawnych i 165 konsultacji psychologicznych. Jest to zadowalające, ponieważ mamy świadomość, że kobiety coraz częściej sprzeciwiają się tego typu negatywnym zjawiskom i szukają pomocy, ale mamy także świadomość, że przytoczone liczby są tylko kroplą w morzu potrzeb. Potwierdzają to przeprowadzone przez naszych partnerów badania, według których aż 32% badanych doświadczało lub doświadcza przemocy w rodzinie, szkole lub innym środowisku – podsumowuje akcję Sebastian Binkowski, założyciel Stowarzyszenia „Senne Marzenie”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here