Stronnictwo (Nie)demokratyczne: skarga kasacyjna odrzucona

2

Uzupełniając treść artykułu "Stronnictwo (Nie)demokratyczne" http://www.przegladdziennikarski.pl/polska/stronnictwo-niedemokratyczne/ o najnowsze wydarzenia, chciałbym poinformować, iż skarga kasacyjna Krzysztofa Góralczyka i grupy byłych członków SD została odrzucona przez sąd w dniu 14.04.2011. Wcześniejszy brak informacji o ostatecznym rozwiązaniu kwestii sporu o władze w SD wynika z braku tychże informacji na stronie Stowarzyszenia Demokratycznego. Mowa jest głównie o następujących dokumentach:

– brak strony numer 2 i części strony numer 3 w skardze kasacyjnej z dn. 07.04.2011, sygn. akt 1 ACa 19/11
– brak informacji o postanowieniu sądu ws. skargi kasacyjnej z dn. 14.04.2011.

Odrzucenie skargi kasacyjnej oznacza utrzymanie w mocy decyzji Sądu Apelacyjnego w Warszawie i tymczasowe zakończenie (przysługuje jeszcze odwołanie od odrzucenia skargi kasacyjnej) sporu dotyczącego podziału władzy w SD , który miał swój początek w październiku 2009 roku.

Serdecznie pozdrawiam,
Paweł Rogaliński

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here