Nagroda dla Pani prof. Marii Szyszkowskiej

1

Redakcja kwartalnika polonijnego <Jupiter> –  pisma  Klubu Inteligencji Polskiej w Austrii  oraz Federacji: Kongres Polonii –  zorganizowała w dniu 22 maja 2021 roku, w Sali Wiedeńskiej Stacji Polskiej Akademii Nauk galę, w czasie której Pani Profesor otrzymała polonijnego „Oskara” za współpracę ze środowiskami polonijnymi, w kategorii „dla niepolonijnych, a zasłużonych osób dla pisma <Jupiter>”.

Decyzją kapituły Jury otrzymała statuetkę  <Pióro Złotej Sowy>.

Kapituła przyznała również to samo wyróżnienie Janowi Stępniowi, cenionemu pisarzowi, rysownikowi i rzeźbiarzowi (prywatnie mężowi pani Profesor).

Udział w tej uroczystości, która ma piętnastoletnią tradycję, wzięli dziennikarze polonijni z rozmaitych państw.

Nasza Redakcja jak najserdeczniej gratuluje Pani Profesor tego wyróżnienia! Życzymy z tej okazji – przede wszystkim zdrowia, i dumni jesteśmy z faktu, że mamy w naszym zespole KOGOŚ, KTO ostatnio pojawia się na naszych łamach coraz częściej bardzo znaczącymi wpisami.

Jesteśmy dumni tym bardziej, że polonijne <Oskary>, czyli <Złote Sowy Polonii>, otrzymali w tym roku pisarze i artyści oraz działacze polonijni mieszkający w Albanii, Austrii, Niemczech, Turcji, we Włoszech oraz na Białorusi.

Tak trzymać Pani Mario, kłaniając się czapką do ziemi i czekając na dalsze na naszych łamach publikacje.

Oczywiście jak najserdeczniej gratulujemy również Małżonkowi tego zaszczytnego wyróżnienia.

P.S. Jestem dumny z naszych kontaktów i rozmów, które rozpoczęły się w latach osiemdziesiątych ub. wieku, a dziś są kontynuowane z jeszcze większą siłą, w imię wolności słowa i praworządności, zwłaszcza w świecie polityki, kultury, nauki, sztuki (a także biznesu). Są one celem naszego internetowego pisma, skupiającego znakomite pióra i stale poszerzającego grono współpracowników, do którego zapraszamy także Pani Męża (ceniąc równie wysoko Jego twórczy dorobek!). Proszę o przyjęcie wyrazów należnego szacunku oraz życzenia wielu dalszych sukcesów!

Poprzedni artykułJak zostałem Dyrektorem Departamentu Plastyki MKiS. Autobiografia Karola Czejarka, cz. 12
Następny artykułEkscentryczność jako wyraz wolności
Karol Czejarek
Karol Czejarek, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa; magister filologii germańskiej, tłumacz przysięgły z języka niemieckiego; członek Związku Literatów Polskich; profesor nadzwyczajny b. Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, wieloletni adiunkt - kierownik po. Zakładu Kulturoznawstwa Stosowanego w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego; nauczyciel mianowany j. niemieckiego w szkołach średnich; przedstawiciel stowarzyszenia „ost-west-forum Gut Goedelitz” w Warszawie. Inicjator i redaktor (wspólnie m.in. z Tomaszem Pszczółkowskim), Biografii polsko-niemieckich pt. „Historia pamięcią pisana”, „Polska między Niemcami a Rosją” oraz Redaktor „Dzieł zebranych Hansa Hellmuta Kirsta”. Autor książek: „Nazizm, wojna i III Rzesza w powieściach Hansa Hellmuta Kirsta”, monografii o Annie Seghers, antologii niemieckich pisarzy wojennych pt. „Sonata wiosenna”, gramatyki niemieckiej „Dla ciebie” (wspólnie z Joanną Słocińską), oraz spolszczenia (z synem Hubertem) „Collins German Grammar” i „Collins Verb Tables” (przy współudziale Ewy Piotrkiewicz-Karmowskiej). Współautor publikacji „Polen – Land und Leute” oraz albumów „Polska” i „Szczecin”. Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji nt. „Praw człowieka” w Sejmie RP Przełożył z j. niemieckiego m.in. Georga Heyma, Guentera Kunerta, Hansa Hellmuta Kirsta, Hansa Walldorfa, Christy Grasmeyer, Heinera Muellera. Wykładał m.in. Historię literatury niemieckiej, Metody nauczania j. obcych, Problematyka UE i Globalizacji oraz prowadził ćwiczenia m.in. ze sztuki tłumaczenia i znajomości praktycznej j. niemieckiego. Również (na UW, jak i AH w Pułtusku) – seminarium magisterskie. Autor licznych artykułów i recenzji; aktualnie zastępca red. nacz. Przeglądu Dziennikarskiego. Przed rokiem 1990 – m.in. kierownik księgarni, sekretarz Szczecińskiego Towarzystwa Kultury, dyr. Wydziału Kultury PWRN w Szczecinie; dyrektor Centralnego Ośrodka Metodyki Upowszechniania Kultury, dyr. Departamentu plastyki w Ministerstwie Kultury i Sztuki, dyr. Wydziału Kultury Urzędu m.st. Warszawy i Dyr. dep. Książki MKiS.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here