Czas na Federację Europejską

0

Europa stawia czoła wyzwaniom współczesnego świata, którymi są terroryzm, fala nacjonalizmu i populizmu skrajnej prawicy. W obliczu tych wyzwań, przed Europejkami i Europejczykami znajduje się skrzyżowanie dwóch dróg – Zjednoczonej Europy lub podziałów i rozpadu Unii Europejskiej.

60 lat temu, 24 marca 1957 roku, został podpisany Traktat Rzymski będący początkiem budowy protoplasty Unii Europejskiej, a mianowicie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG). Dzisiaj, po dziesiątkach lat, które minęły od tego czasu, a także towarzyszącym im sukcesom w zwalczaniu zagrożeń w postaci nacjonalizmu oraz faszyzmu, naszedł czas, aby zrobić kolejny krok. Następnym krokiem jest budowa Federacji Europejskiej, która byłaby federacją państw europejskich traktowanych jako regiony Europy. Wbrew temu, co może się wydawać, projekt utworzenia jednego państwa europejskiego – Federacji Europejskiej – nie jest niemożliwy. Wręcz przeciwnie, nastał czas najwyższy, aby zacząć marsz ku Federacji Europejskiej. W czasach kryzysu, kiedy widzimy eksplozję eurosceptycznych ruchów oraz nacjonalistycznych ugrupowań, kierunkiem rozwoju Unii Europejskiej musi stać się kierunek ku Zjednoczonej Europie. Radykalne i ambitne reformy, które skierowałyby UE w tym kierunku, są niezbędne i muszą zostać zapoczątkowane.

W XXI wieku państwa narodowe są tworem bezsensownym, w szczególności w przypadku Europy znajdującej się pomiędzy dwiema potęgami – Rosją i Stanami Zjednoczonymi. Jest to jeden z powodów, dla których tak bardzo ważnym jest, aby zapoczątkować reformy mające na celu utworzenie Federacji Europejskiej. Państwa, które byłoby w stanie stawić czoła wyzwaniom oraz rosyjskim i amerykańskim wpływom. Wspólna waluta (euro), wspólna armia europejska, wspólna polityka międzynarodowa, obronna, gospodarcza i społeczna, a także unifikacja prawa – włącznie z uchwaleniem Konstytucji Europejskiej – są niezwykle potrzebne. Fundamenty Zjednoczonej Europy były budowane przez wiele lat; stały się one solidnymi fundamentami, których nie są w stanie zniszczyć nacjonaliści oraz siły eurosceptyczne. Co więcej, cywilizacja europejska oparta na humanizmie, laickości oraz wartościach takich jak wolność, równość i solidarność, tworząca Wspólnotę Europejską, dążyła i nadal dąży do tego, aby zbudować Zjednoczoną Europę.

Od Wielkiej Rewolucji Francuskiej i jej oświeceniowych ideałów do czasów dzisiejszych, idea Europy zjednoczonej jest ciągle żywa, a nawet można śmiało powiedzieć, iż jest obecnie marzeniem wielu. EWG i Unia Europejska stały się organizacjami, którym udało się utrzymać pokój w Europie oraz rozwinąć współpracę między państwami europejskimi, co niewątpliwie jest jednym z największych sukcesów Wspólnoty Europejskiej i faktycznym powodem do dumy. Europa po przejściu tej długiej drogi stała się bastionem wolności, demokracji, równości, solidarności, postępu oraz praw człowieka i swobód obywatelskich. Unia Europejska, jedno z największych osiągnięć cywilizacji europejskiej, otworzyła drzwi do kolejnego, jeszcze większego osiągnięcia jakiego możemy dokonać my, Europejczycy i Europejki, czyli zbudowania Zjednoczonej Europy w postaci Federacji Europejskiej.

Europejki i Europejczycy wielokrotnie udowadniali, że w pełni szanują poświęcenie poprzednich pokoleń, które miały wkład w budowę współczesnej Europy, pokazując równocześnie czerwoną kartkę brunatnej fali nacjonalizmu, eurosceptycyzmu oraz nienawiści do idei narodzonych w Europie. Również i dzisiaj, większość obywateli nie ma zamiaru porzucić dorobku cywilizacji europejskiej oraz jest zdecydowanie przeciwna zahamowaniu jej rozwoju. Wiele osób jest zaangażowanych w budowę Zjednoczonej Europy w sposób oddolny. Powstały liczne inicjatywy, akcje oraz organizacje proeuropejskie i federalistyczne, dzięki którym cywilizacja Starego Kontynentu zbliża się ku faktycznemu zjednoczeniu. Z całą pewnością ojcowie-założyciele Wspólnoty Europejskiej – Robert Schuman, Konrad Adenauer, Altiero Spinelli oraz wielu innych wybitnych – byliby dumni. Wśród tych inicjatyw i organizacji, tworzonych oddolnie przez Europejki i Europejczyków, możemy znaleźć m.in. Young European Federalists, Stand Up For Europe czy też Pulse of Europe.

Drodze ku Zjednoczonej Europie będzie towarzyszyło wiele trudów i przeciwieństw. Jednak biorąc pod uwagę zaangażowanie społeczeństwa europejskiego w budowę Zjednoczonej Europy, nie istnieją przeszkody, których nie dałoby się pokonać. Ogromna ilość pracy wykonywanej przez Europejczyków i Europejki, którą to jest zaangażowanie, z całą pewnością zasługuje nie tylko na szacunek, lecz również na podziw. Co więcej. Każdy z nas może wnieść coś od siebie, ponieważ każdy może wspólnie z innymi budować Zjednoczoną Europę. Od rozmów z rodziną i znajomymi, poprzez aktywność w Internecie promującą europejski federalizm, do aktywnego udzielania się w akcjach oraz organizacjach federalistycznych i proeuropejskich – każdy z nas może wnieść swoją cegiełkę, na której zbudowana zostanie Zjednoczona Europa.

Czas postaw nacjonalistycznych, eurosceptycznych oraz eurofobicznych wkrótce się skończy, gdyż każdy populizm ma swój kres. Patrząc w sposób obiektywny śmiało można stwierdzić, iż więcej jest Europejek i Europejczyków chcących rozwoju cywilizacji europejskiej, dążących do pełnego zjednoczenia Wspólnoty Europejskiej, niż przeciwników Zjednoczonej Europy. Często mówi się o kryzysie Unii Europejskiej, o problemach i zagrożeniach dla Europy, jednak nie wspomina się, że Europa – pomimo wszelkich przeszkód – zmierza w kierunku zjednoczenia. A to wszystko dzięki zaangażowaniu społeczeństwa europejskiego w różnego rodzaju ruchy, inicjatywy oraz organizacje proeuropejskie i federalistyczne, o których wcześniej wspomniałem.

Musimy pamiętać, że jesteśmy dziedzicami dorobku cywilizacji europejskiej opartej na humanizmie, laickości oraz wartościach, którymi są wolność, równość, solidarność oraz postęp. To w naszych rękach, a nie w rękach nacjonalistów i antyeuropejskich demagogów, jest przyszłość Europy. Przyszłość, którą jest Zjednoczona Europa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here