Sprawozdania w BDO

0

Jednym z podstawowych elementów zinformatyzowanej Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) uruchomionej na podstawie zapisów ustawy o odpadach jest moduł, w którym przedsiębiorcy są zobowiązani składać coroczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Baza BDO, którą oprócz modułu sprawozdawczości budują dodatkowo rejestr BDO oraz segment poświęcony ewidencji odpadów, została stworzona w celu zwiększenia efektywności kontroli nad odpadami i sposobami ich zagospodarowania. Co trzeba wiedzieć o BDO? Kiedy i jak przygotować sprawozdanie o odpadach?

 

W jakim celu i komu składa się sprawozdanie odpadowe?

System BDO nie służy tylko gromadzeniu danych o wytwórcach odpadów, którzy mają obowiązek znaleźć się w rejestrze BDO. Prawo zobowiązuje przedsiębiorców wytwarzających odpady również do tego, by za pośrednictwem BDO prowadzili ewidencję odpadów oraz corocznie przygotowywali sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Gromadzenie szczegółowych danych o ilości i rodzaju wytworzonych odpadów oraz sposobach ich zagospodarowania ma usprawnić nadzór nad tym obszarem, a w konsekwencji przeciwdziałać nielegalnym praktykom, np. powstawaniu dzikich wysypisk itp. Sprawozdanie o odpadach składa się do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności składającego sprawozdanie BDO. W związku z zakończeniem okresu przejściowego roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami od 1 stycznia 2020 można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

 

Kto musi złożyć sprawozdanie BDO za 2020 rok?

Roczne sprawozdanie o odpadach w 2021 muszą złożyć wszyscy przedsiębiorcy wytwarzający odpady i nimi gospodarujący, którzy zobowiązani są do ewidencjonowania odpadów. Co ważne, roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami są również zobowiązani przygotować wszyscy Ci przedsiębiorcy, którzy w trakcie 2020 roku przekroczyli limity zwalniające z konieczności prowadzenia ewidencji odpadów. O tym ważnym fakcie, obowiązujących progach oraz wielu innych istotnych kwestiach związanych z BDO przypominają specjaliści ze Stena Recycling, firmy oferującej kompleksowe usługi z zakresu zarządzania odpadami, w swoim e-booku, pt. BDO Rewolucja – część 3: sprawozdanie odpadowe. W materiałach przygotowanych z myślą o przedsiębiorcach eksperci Stena Recycling w przystępny sposób wyjaśniają także m.in. jak wypełnić roczne sprawozdanie odpadowe krok po kroku oraz jak uniknąć najczęstszych błędów przy jego sporządzaniu.

 

Kiedy trzeba złożyć sprawozdanie o odpadach w 2021 roku?

O ile sprawozdanie o odpadach za 2019 rok można było składać dopiero jesienią 2020 roku, roczne sprawozdanie odpadowe w 2021 roku po raz pierwszy musi zostać złożone w BDO już wiosną, czyli w pierwotnie zakładanym przez ustawodawcę terminie. Sprawozdanie roczne o odpadach za 2020 rok sporządzić trzeba w wersji elektronicznej w BDO na podstawie prowadzonej ewidencji odpadów najpóźniej do 15 marca 2021 roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here